ZESPÓŁ

 

zolte
BARBARA KĘCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU

bk@fispoland.com
tel. 502 175 177

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w latach 2004-2012 w grupie BNP Paribas (wcześniej Fortis), gdzie przeszła ścieżkę od Asystentki Zarządu Fortis Securities Polska SA do Kierownika Zespołu Wsparcia Sprzedaży TFI BNP Paribas Polska SA. Przeprowadziła w tym czasie setki szkoleń o tematyce funduszy inwestycyjnych. Od września 2012 roku do kwietnia 2014 pełniła funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Analizach Online SA. W tym czasie dwukrotnie prowadziła Fund Forum – konferencję dedykowaną dystrybutorom funduszy inwestycyjnych i odpowiadała za organizację ostatniej edycji Konferencji. Była też prelegentem podczas Forum Funduszy organizowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Obecnie poza zaangażowaniem w Fund Industry Support współpracuje z TVN 24 Biznes i Świat jako ekspert ds. funduszy inwestycyjnych.

HUBERT ŁUKASIEWICZ
DORADCA ZARZĄDU

hl@fispoland.com
tel. 664 709 858

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, związany z rynkiem kapitałowym od 20 lat. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Od 1997 r. pracował w Towarzystwie Funduszy Powierniczych ATUT SA (później TFI ATUT i PBK ATUT TFI) początkowo jako Inspektor Nadzoru i Prawnik, następnie od 2000 r. jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji, w 2003 r. powołany na stanowisko członka Zarządu. Od 2005 r. Kierownik ds. Produktów w Departamencie Strategii i Rozwoju w Pioneer Pekao Investment Management SA. Od 2008 r. zatrudniony w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA na stanowisku Kierownika Zespołu Rozwoju Produktów i Innowacji, gdzie zajmuje się rozwojem i modyfikacją oferty produktowej Towarzystwa, współpracą w powyższym zakresie ze spółkami Grupy KBC oraz wsparciem sprzedaży i marketingu. Dodatkowo koordynuje prace związane z wdrażaniem dyrektyw AIFMD, MIFID II oraz ustawy FATCA.

zolte
zolte
EDYTA WYCECH
MANAGER

ew@fispoland.com

Z rynkiem kapitałowym związana od 1997 roku. Doświadczenie zdobywała pracując w Creditanstalt Financial Advisers (obecnie Proservice), Unisys Biuro AT, Netfa, także współpracując z EFA (Luxemburg). W latach 2001-2012 pracowała dla grupy KBC, początkowo w Warta TFI, a po połączeniu w 2005 r. w KBC TFI, gdzie pełniła funkcję Kierownika Zespołu AT oraz Koordynatora ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W 2009 r. w wyodrębnionej spółce Netfa, objęła stanowisko Kierownika Wydziału Obsługi Funduszy Inwestycyjnych, a dodatkowo funkcję ABI oraz Menedżera ds. rozwoju systemu. Od 2013 r pracowała w Analizy Online SA, jako Dyrektor Działu Przetwarzania i Pozyskiwania Danych. Obecnie zaangażowana w rozwój FIS gdzie odpowiada m.in za organizację spotkań w ramach Fund Industry Seminars oraz koordynuje projekt uruchomienia internetowego serwisu branżowego Fund Industry Service.

TOMASZ PUBLICEWICZ
PARTNER

tp@fispoland.com
tel. 603 894 041

Od 1994 roku zawodowo związany z rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał w biurach maklerskich BRE Brokers oraz BMT S.A., gdzie przeszedł ścieżkę od analityka rynku akcji do zarządzającego częścią akcyjną portfeli inwestycyjnych. Wykładowca na kursach dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz szkoleniach dla sieci sprzedaży produktów finansowych. W 2000 roku współtworzył  firmę Analizy Online SA. Od października 2004 do maja 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Analiz Online SA, a od stycznia do kwietnia 2014 roku był Prezesem Zarządu firmy. Obecnie rozwija nowe projekty i w tym Fund Industry Support, gdzie jako udziałowiec wspiera FIS  swoim doświadczeniem i wiedzą.

zolte