FUND INDUSTRY SUMMIT

 

NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE
ekosystem
NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE
bloki-tematyczne
networking

NETWORKING I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

eksperci

EKSPERCI Z KRAJU I ZAGRANICY

NAJWAŻNIEJSI LUDZIE
1

PREZESI
I CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW

2

DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY

3

DYREKTORZY PIONÓW
I DZIAŁÓW

ODPOWIEDZIALNI ZA STRATEGICZNE OBSZARY
Zarządzanie firmą

Zarządzanie aktywami

Działalność operacyjna

Sprzedaż

Marketing i PR

Legal &Compliance

UCZESTNICTWO W FUND INDUSTRY SUMMIT UMOŻLIWIA

  • zdobycie wiedzy na temat zmian zachodzących na rynku funduszy oraz ich skutków dla prowadzonego biznesu
  • korzystanie z najlepszych praktyk stosowanych w Europie w zakresie implementacji rozwiązań

  • poznanie nowych kierunków rozwoju biznesu oraz nowych modeli biznesowych
  • networking i wymianę doświadczeń

WARIANTY WSPÓŁPRACY
PAKIETY PARNERSKIE

STOISKA PROMOCYJNE

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

  • Bezpośrednie dotarcie do osób decyzyjnych z szerokiego grona potencjalnych Klientów
  • Prezentacja oferty Sponsora
  • Wzmocnienie relacji z obecnymi Klientami
  • Budowanie lub ugruntowanie wizerunku i marki Sponsora

FUND INDUSTRY SUMMIT, 3 LISTOPADA 2015, THE WESTIN WARSAW HOTEL
FIS