Fund Industry Summit: ZAFI i UCITS V – nowe wyzwania, nowe możliwości

FIS ZAFI

PARTNER STRATEGICZNY

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE

 • – spotkanie dedykowane przedstawicielom funduszy inwestycyjnych oraz firm współpracującym z TFI

 • – dotyka problematyki związanej z implementacją do polskiego porządku prawnego nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych

 • – wskazuje najważniejsze zmiany wynikające z wprowadzenia nowych przepisów

 • – pokazuje sposoby implementacji oraz ich skutki

 • – traktuje o kwestiach istotnych z perspektywy lokalnej przy wykorzystaniu globalnych doświadczeń

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY

 • prezesów i członków zarządów

 • dyrektorów zarządzających

 • inspektorów nadzoru i audytorów wewnętrznych

 • pracowników działów operacji, legal i compliance

 • przedstawicieli depozytariuszy, agentów transferowych i dystrybutorów

 • wszystkich zainteresowanych

WARUNKI UDZIAŁU

ekosystem
udział2

Przedstawiciele TFI mogą zgłaszać swój udział przy użyciu formularza

Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o bezpośredni kontakt.

FIS_ZAFI i UCITS V